Talenten in ontwikkeling

Leer te kijken voorbij gedrag naar de onder­liggende behoefte van een kind

Welkom. Op deze website vind je alles over de Intenso-methode. De methode is gebaseerd op de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. Deze theorie biedt een mooie positieve kijk op ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Het kan een enorme meerwaarde zijn om een tool te hebben om te leren kijken voorbij gedrag zodat er inzicht kan komen in de onderliggende behoefte van een kind. Het gedrag is namelijk altijd een signaal van een onderliggende behoefte. 

De Intenso-methode biedt handvatten om deze behoeften in kaart te brengen en bij deze behoeften te kunnen aansluiten. Zo kan het kind zijn of haar talenten ontwikkelen, zodat ze als kracht kunnen worden ingezet om uitdagingen aan te gaan.

Intenso Academie: snel van theorie naar concreet inzetten in de praktijk

De theorie van prof. Dabrowski kan soms lastig te vertalen zijn naar kinderen of naar concreet handelen. Om die reden is de Intenso-methode ontwikkeld.

De Intenso Academie is bedoeld voor alle professionals in onderwijs, jeugdhulpverlening en kinderopvang die werken met talentvolle kinderen.

De online Intenso Talenten Oudertraining is toegankelijk voor ouders/verzorgers van talentvolle kinderen. 

Online Training Talenten in HB en HSP

In deze online training leer je vanuit de talenten te kijken naar hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Je krijgt inzicht in overprikkeling en onderprikkeling van de talenten en bijbehorend gedrag. Je leert hoe je de behoefte onder dat gedrag kunt zien en hoe je hierbij kunt aansluiten als professional. 

Online Opleiding Intenso Talenten Coach

In de online opleiding tot Intenso Talentencoach werk je in de door jou gekozen tijd en ruimte aan je professionalisering. Je leert over de wetenschappelijke onderbouwing van de methode en hoe je deze in jouw praktijk kunt inzetten.

Door de live Q&A’s en de afsluitende coachsessie krijg je in deze variant ruimte voor regelmatig contact met opleider en andere deelnemers. 

Register Vaktherapie accreditatie.

Online Intenso Talenten Oudertraining

Deze basistraining is toegankelijk voor ouders/verzorgers van talentvolle kinderen.

Je leert in de basis training over de verschillende talenten en maakt kennis met de Intenso’s en de Intenso materialen. 

Je leert over overprikkeling en onderprikkeling van de talenten en hoe je voorbij het gedrag kunt kijken en handelen om bij de onderliggende behoefte van het kind te komen en aan te sluiten.

De vijf talenten in ontwikkel­ling

De Intenso-draken staan symbool voor de vijf gebieden binnen de Intenso-methode waarop een kind talentvol kan zijn. Er wordt gesproken van talentvol wanneer het kind op dat gebied gevoeliger is voor stimuli (intern en extern) en op deze stimuli een meer intense reactie laat zien dan leeftijdgenoten. Deze talenten kunnen de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind stimuleren.

Wanneer het kind of de omgeving echter niet goed weten hoe er met deze talenten om kan worden gegaan, kan het leiden tot over- en onderprikkeling. Dit kan leiden tot allerlei gedrag en daardoor liggen zelfs misdiagnoses op de loer. Het talent wordt dan gezien als stoornis en daardoor krijgt het kind niet de begeleiding die past bij zijn of haar behoefte. Het talent komt dan niet tot ontwikkeling.

Klik op de Intenso-draken en ontdek de verschillende talenten:

Moto

Psychomotorisch
talent

Denko

Intellectueel
talent

Zinto

Zintuiglijk
talent

Beeldo

Beeldend
talent

Voelo

Emotioneel
talent