Talenten in ontwikkeling

Leer te kijken voorbij gedrag naar de onder­liggende behoefte van een kind

Welkom. Op deze website vind je alles over de Intenso-methode. De methode is gebaseerd op de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. Deze theorie biedt een mooie positieve kijk op ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Het kan een enorme meerwaarde zijn om een tool te hebben om te leren kijken voorbij gedrag zodat er inzicht kan komen in de onderliggende behoefte van een kind. Het gedrag is namelijk altijd een signaal van een onderliggende behoefte. 

De Intenso-methode biedt handvatten om deze behoeften in kaart te brengen en bij deze behoeften te kunnen aansluiten. Zo kan het kind zijn of haar talenten ontwikkelen, zodat ze als kracht kunnen worden ingezet om uitdagingen aan te gaan.

Van theorie naar concreet inzetten in de praktijk

De theorie van prof. Dabrowski kan soms lastig te vertalen zijn naar kinderen of naar concreet handelen. Om die reden is de Intenso-methode ontwikkeld.

De Intenso-trainingen zijn bedoeld voor alle professionals die met kinderen werken in onderwijs, jeugdhulpverlening en kinderopvang die werken met talentvolle kinderen. Je leert de theorie concreet in te zetten om talentvolle kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Driedaagse SKJ-geaccrediteerde training Intenso Talenten Coach

In 3 dagen leer je te kijken voorbij gedrag en aan te sluiten bij de onderliggende behoefte van het talentvolle kind. Je krijgt praktische handvatten aangereikt om talentvolle kinderen te kunnen begeleiden in jouw klas, groep of praktijk.

Eendaagse Intenso materialen-training

Je leert in de training over de verschillende talenten en maakt kennis met de Intenso’s en de Intenso materialen.

Je leert over allerlei toepassingen van de materialen in jouw praktijk, groep of klas. Ook geschikt voor ouders en verzorgers.

Ouders / verzorgers van talentvolle kinderen kunnen zeker ook baat hebben bij de Intenso-methode. Voor deze doelgroep is de eendaagse training vaak een feest van herkenning en inzicht.

De vijf talenten in ontwikkel­ling

De Intenso-draken staan symbool voor de vijf gebieden binnen de Intenso-methode waarop een kind talentvol kan zijn. Er wordt gesproken van talentvol wanneer het kind op dat gebied gevoeliger is voor stimuli (intern en extern) en op deze stimuli een meer intense reactie laat zien dan leeftijdgenoten. Deze talenten kunnen de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind stimuleren.

Wanneer het kind of de omgeving echter niet goed weten hoe er met deze talenten om kan worden gegaan, kan het leiden tot over- en onderprikkeling. Dit kan leiden tot allerlei gedrag en daardoor liggen zelfs misdiagnoses op de loer. Het talent wordt dan gezien als stoornis en daardoor krijgt het kind niet de begeleiding die past bij zijn of haar behoefte. Het talent komt dan niet tot ontwikkeling.

Klik op de Intenso-draken en ontdek de verschillende talenten:

Moto

Psychomotorisch
talent

Denko

Intellectueel
talent

Zinto

Zintuiglijk
talent

Beeldo

Beeldend
talent

Voelo

Emotioneel
talent