Gevoelige kinderen

Bij (hoog)gevoelige kinderen zien we het emotioneel talent en zintuiglijk talent vaak sterk aanwezig. Dit betekent dat deze kinderen gevoeliger zijn voor emotionele en zintuiglijke prikkels dan anderen en daarnaast dat zij sterker reageren op die prikkels. Dit wordt ook wel HSP/HSK, hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit genoemd. Ernaast kunnen de andere talenten ook worden waargenomen bij deze kinderen.

Hooggevoelig en strong-willed

Wanneer er naast een emotioneel en zintuiglijk en eventueel psychomotorisch talent sprake is van de aanwezigheid van de groeifactor autonomie spreken we over hooggevoelige kinderen met een sterke wil. Dit wordt ook wel hooggevoelig en strong-willed genoemd. Deze kinderen zijn gevoelig enerzijds en hebben een zeer sterke drang naar autonomie anderzijds. Dit wordt een groeifactor genoemd omdat deze drang de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid stimuleert.

Deze groeifactor bij kinderen zorgt vaak voor uitdagingen bij zowel het kind als de omgeving omdat het kind nog moet leren dat autonoom zijn niet betekent dat je alles altijd zelf kunt bepalen, maar dat je binnen gestelde grenzen en voorwaarden richting kunt geven aan je eigen leven. De combinatie van gevoeligheid en een sterke wil kunnen zorgen voor een sterk intern conflict.

Binnen de Intenso trainingen komt deze groeifactor veel aan bod en worden er praktische handvatten aangereikt hoe je kinderen kunt ondersteunen bij het ontwikkelen van hun autonomie met respect voor de gestelde grenzen en voorwaarden van de omgeving.

Overprikkeling of onderprikkeling

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in welke talenten een kind heeft zodat kan worden aangesloten bij de onderliggende behoefte. Door te werken vanuit de vijf talenten kan er een meer specifiek beeld worden gevormd om inzicht te krijgen in de bijbehorende behoefte. Op deze manier kan worden gezocht naar de balans tussen overprikkeling en onderprikkeling van de verschillende talenten zodat het kind tot ontwikkeling van deze talenten kan komen. Het is namelijk een kracht en niet iets dat bijvoorbeeld enkel beschermd of afgeschermd dient te worden.

Misdiagnoses of labels

Voor kinderen met sterke talenten liggen misdiagnoses en labels snel op de loer. Het gedrag bij overprikkeling en onderprikkeling vertoont namelijk veel overeenkomsten met bepaalde stoornissen zoals ADHD en ASS. Het grote verschil is onder meer dat het gedrag niet constant aanwezig is en niet belemmerend werkt op meerdere levensgebieden. Soms is het bijvoorbeeld pas gestart in een bepaalde periode. Of het is situationeel, alleen op school of alleen thuis.

Kijken voorbij het gedrag

Door een getalenteerd kind te helpen in balans te komen, kan al vrij snel worden gezien of het gedrag verandert. Insteek is hierbij altijd: wat heeft dit kind nodig? Gedrag is een uiting van een bepaalde behoefte. Wat gebeurt er met het gedrag als er wordt aangesloten bij de behoefte van dit kind? De Intenso trainingen leren je samen met het kind op zoek te gaan naar de behoefte van het kind. De Intenso’s zijn helpend bij het in kaart brengen van die behoeftes en het leren hoe je kunt aansluiten bij de behoeften.